Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 6 сарын байдлаар 38 055 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2743 төрөлтөөр буюу 7.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2018 оны эхний 6 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 38 310 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2774 хүүхдээр буюу 7.8 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 19 716 буюу 51.5 хувь нь хүү, 18 594 буюу 48.5 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 6 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 12 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 31.3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 тохиолдол буюу 100 000 амьд төрөлтөд 6.0-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 529 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.8 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 6 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 649 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.7-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Нас баралт: 2018 оны эхний 6 сарын байдлаар нас баралтын 8515 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 770 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 5175 тохиолдол буюу 60.8 хувь нь эрэгтэй, 3340 буюу 39.2 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 25 төрлийн 21 827 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 68.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 4250 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 16.6-оор буурсан байна.
2017.08.04 Архангай цахим
2017.08.04 Архангай цахим    
4239 АЭ87030600 Эм зүйч 70 Тэнцсэн
4654 ИЗ89021101 Бага эмч 51 Тэнцээгүй
8012 ГИ93082002 Бага эмч 61 Тэнцээгүй
3697 АЙ92101605 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
3698 АП92031701 Сувилагч 60 Тэнцээгүй
7504 АЮ91111904 Нүүр ам судлалын их эмч 85 Тэнцсэн
4653 АО94011206 Бага эмч 72 Тэнцсэн
3696 АЮ89081875 Сувилагч 67 Тэнцээгүй
6982 АЮ90122489 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн
4653 АГ87052608 Бага эмч 58 Тэнцээгүй
4018 АЯ94061081 Эх баригч 56 Тэнцээгүй
3700 АГ86032306 Сувилагч 82 Тэнцсэн
3699 НШ87071765 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
5344 АР94083006 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
4655 АИ71110701 Бага эмч 55 Тэнцээгүй
4656 АЙ95030307 Бага эмч 59 Тэнцээгүй
4240 АЮ84090461 Эм зүйч 83 Тэнцсэн
5596 АЮ95042705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн
4806 МЭ80122904 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 74 Тэнцсэн
3701 АЙ90100116 Сувилагч 63 Тэнцээгүй