Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 140 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2500 төрөлтөөр буюу 11.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2018 оны эхний 4 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 25 310 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2520 хүүхдээр буюу 11.1 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 13 054 буюу 51.6 хувь нь хүү, 12 256 буюу 48.4 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 4 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 7 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 27.7 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 100 000 амьд төрөлтөд 5.8-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 370 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 14.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 4 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 440 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 17.4 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 18 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Нас баралт: 2018 оны эхний 4 сарын байдлаар нас баралтын 5717 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 614 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 3478 тохиолдол буюу 60.8 хувь нь эрэгтэй, 2239 буюу 39.2 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 24 төрлийн 13 418 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 43.0 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3298 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 11.7-оор буурсан байна.
Өнөөдөр330
Өчигдөр316
Энэ 7 хоногт806
Нийт221200
5 сарын цахим шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 3301 УС85022009 УАУ эмч Тэнцсэн 70 08-05-17
2 3302 УТ88061409 УАУ эмч Тэнцээгүй 68 08-05-17
3 3303 СУ88071468 УАУ эмч Ирээгүй   08-05-17
4 3304 УШ83072601 УАУ эмч Тэнцсэн 73 08-05-17
5 3305 ФБ88031605 УАУ эмч Тэнцээгүй 61 08-05-17
6 3306 СЮ89030400 УАУ эмч Тэнцээгүй 49 08-05-17
7 3605 ВВ86123121 Сувилагч Тэнцээгүй 64 08-05-17
8 3606 ОГ90091603 Сувилагч Тэнцээгүй 66 08-05-17
9 3607 ЕМ86110961 Сувилагч Ирээгүй   08-05-17
10 3608 ХИ75061564 Сувилагч Тэнцээгүй 57 08-05-17
11 3609 УЕ87122006 Сувилагч Тэнцээгүй 67 08-05-17
12 3610 ОЕ87120301 Сувилагч Тэнцээгүй 54 08-05-17
13 3611 УЗ67031805 Сувилагч Тэнцээгүй 49 08-05-17
14 3612 ГГ86021101 Сувилагч Ирээгүй   08-05-17
15 3613 ЙЭ89041002 Сувилагч Тэнцээгүй 69 08-05-17
16 3614 ВЛ84070609 Сувилагч Ирээгүй   08-05-17
17 3615 ИЕ83112469 Сувилагч Тэнцээгүй 46 08-05-17
18 3617 РВ89081007 Сувилагч Тэнцээгүй 63 08-05-17
19 3618 ИД88041606 Сувилагч Ирээгүй   08-05-17
20 3619 ЧС82063007 Сувилагч Тэнцээгүй 58 08-05-17
21 3620 ХН67070165 Сувилагч Тэнцээгүй 57 08-05-17
22 3701 ВЮ77061668 Сувилагч Тэнцээгүй 43 08-05-17
23 3701 ТЕ94110308 Сувилагч Тэнцээгүй 49 08-05-17
24 4001 РК62020117 Эх баригч Тэнцсэн 78 08-05-17
25 4002 АН85111803 Эх баригч Тэнцээгүй 56 08-05-17
26 4003 МХ88042900 Эх баригч Тэнцээгүй 40 08-05-17
27 4004 БЮ88052706 Эх баригч Тэнцсэн 71 08-05-17
28 4005 ТЕ91021941 Эх баригч Тэнцсэн 73 08-05-17
29 4006 ЖН85120365 Эх баригч Тэнцээгүй 56 08-05-17
30 4401 ВЛ81032502 Эм найруулагч Тэнцсэн 89 08-05-17
31 4402 АЭ76042000 Эм найруулагч Ирээгүй   08-05-17
32 4403 МА83061501 Эм найруулагч Тэнцсэн 71 08-05-17
33 4404 ОА89030303 Эм найруулагч Тэнцээгүй 40 08-05-17
34 4405 РИ74102328 Эм найруулагч Тэнцсэн 91 08-05-17
35 4406 РИ82052511 Эм найруулагч Тэнцсэн 84 08-05-17
36 4407 ОД79091801 Эм найруулагч Тэнцсэн 85 08-05-17
37 4408 ЧМ67012908 Эм найруулагч Ирээгүй   08-05-17
38 4409 СФ87091402 Эм найруулагч Тэнцээгүй 47 08-05-17
39 4410 МБ90070924 Эм найруулагч Ирээгүй   08-05-17
40 4411 КЛ91020901 Эм найруулагч Тэнцээгүй 62 08-05-17
41 4412 ДЗ89090121 Эм найруулагч Тэнцээгүй 47 08-05-17
42 4413 УХ90010220 Эм найруулагч Ирээгүй   08-05-17
43 4414 ТЕ47061926 Эм найруулагч Тэнцээгүй 50 08-05-17
44 4415 ВР81102904 Эм найруулагч Тэнцээгүй 68 08-05-17
45 4416 ЕМ88091962 Эм найруулагч Ирээгүй   08-05-17
46 4601 УШ89092305 Бага эмч Тэнцээгүй 69 08-05-17
47 4602 ТБ87041983 Бага эмч Тэнцээгүй 33 08-05-17
48 4603 ЖЭ87010568 Бага эмч Тэнцээгүй 57 08-05-17
49 4604 ЕЦ90060265 Бага эмч Тэнцээгүй 30 08-05-17
50 4605 ПЭ89041243 Бага эмч Тэнцээгүй 54 08-05-17
51 4606 УД88061002 Бага эмч Тэнцээгүй 50 08-05-17
52 4607 ЧТ73102006 Бага эмч Тэнцээгүй 36 08-05-17
53 4608 БИ90042011 Бага эмч Тэнцээгүй 28 08-05-17
54 4803 ИО77061506 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцээгүй 65 08-05-17
55 5280 ЗК90030503 Сувилагч Тэнцээгүй 46 08-05-17
56 5281 ЛЖ95111604 Сувилагч Тэнцээгүй 62 08-05-17
57 5282 НЭ90062721 Сувилагч Тэнцээгүй 59 08-05-17
58 5283 АЮ90121166 Сувилагч Тэнцээгүй 62 08-05-17
59 5284 БЗ89020208 Сувилагч Тэнцээгүй 43 08-05-17
60 5285 УК91080243 Сувилагч Тэнцсэн 71 08-05-17
61 5509 УШ89031109 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 72 08-05-17
62 5510 КМ91091406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 35 08-05-17
63 5511 ТА90100807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 48 08-05-17
64 5512 ТЗ87112061 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   08-05-17
65 5513 ПЗ89112706 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   08-05-17
66 5514 ЗП89112706 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   08-05-17
67 5515 ЗП89112709 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   08-05-17
68 6905 ПЮ91040519 Ерөнхий эмч Ирээгүй   08-05-17
69 6906 ЖЮ87082507 Ерөнхий эмч Ирээгүй   08-05-17
70 6907 ЧМ86123066 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 50 08-05-17
71 6908 ПА84042808 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 31 08-05-17
72 6909 ОР89102104 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 62 08-05-17
73 6910 СЛ91093002 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 08-05-17
74 6911 НЮ79111905 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 51 08-05-17
75 6967 НХ75050503 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 08-05-17
76 7002 ШЕ81050400 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 76 08-05-17
77 7003 УХ93042128 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцээгүй 53 08-05-17
78 7501 УХ92120533 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   08-05-17
79 7502 ДЮ91090905 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   08-05-17
80 7503 ШУ88071707 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 80 08-05-17
81 7504 УЧ92112010 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцээгүй 39 08-05-17
82 8101 УЗ96081508 Уламжлалт анагаахын бага эмч Ирээгүй   08-05-17
83 8202 ЙЕ92111600 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 59 08-05-17
84 8203 РЗ93122225 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 55 08-05-17
85 8301 ДМ95052705 Эм зүйч Ирээгүй   08-05-17
86 8302 ЕА92040622 Эм зүйч Тэнцээгүй 48 08-05-17
87 8602 ПБ90110569 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 08-05-17
88 8603 ДО92120208 Эм найруулагч Ирээгүй   08-05-17
89 8807 СЩ83020507 Эх баригч Ирээгүй   08-05-17
90 8808 АЙ91122716 Эх баригч Тэнцээгүй 50 08-05-17
1 3002 ИЮ74081102 Насс 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
2 6962 ТД84111269 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
3 3313 ХВ85052921 УАУ эмч 79 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
4 3309 ПИ87060607 УАУ эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
5 2503 ЧЙ72013104 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
6 6913 УП88061768 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
7 2309 РГ83052118 Дотрын эмч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
8 4635 ВЙ86102108 Бага эмч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
9 3312 ЙЮ75081878 УАУ эмч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
10 3001 УУ88083108 Насс 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
11 2301 ЖЯ87101312 Дотрын эмч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
12 3310 ЙО87121601 УАУ эмч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
13 6979 НХ75050503 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
14 4634 ЛБ90012805 Бага эмч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
15 4201 ЛЖ81062907 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
16 3701 ЕЭ78082678 Сувилагч 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
17 4204 ТЗ89102969 Эм зүйч 84 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
18 4205 ФМ89010662 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
19 6917 ЙС79122702 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
20 6961 ВП87043009 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
21 2001 ХЙ85052673 Гэмтлийн эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
22 6918 ЧЖ63052913 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
23 1602 ХД74122063 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 85 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
24 6916 ХД86011466 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
25 3330 ВТ91071503 УАУ эмч 29 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
26 4202 СР90061708 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
27 5270 УХ91111402 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (сургууль төгсөгчдийн) 05-12-17 00:00
28 4210 ЧК87040467 Эм зүйч 85 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
29 3703 ЛД90081108 Сувилагч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
30 1001 НЮ88052361 Арьс гоо заслын эмч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
31 4207 ШУ88110701 Эм зүйч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
32 1901 УЮ88101102 Мэдрэлийн эмч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
33 2002 ЙЭ80072117 Гэмтлийн эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
34 1702 НЕ90060731 Мэс заслын эмч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
35 1901 ВТ88060501 Мэдрэлийн эмч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
36 4015 ВК72041116 Эх баригч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
37 3307 ЕЮ88052304 УАУ эмч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
38 4203 ПБ85091309 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
39 6977 УУ89021814 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
40 1601 ЛЕ81011705 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
41 6978 ДЮ91012504 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
42 1701 УУ90061935 Мэс заслын эмч 84 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
43 4211 АЭ83020407 Эм зүйч 27 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
44 4014 ВЕ66031321 Эх баригч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
45 1601 ЛЮ79010907 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 05-12-17 00:00
46 3704 ВЛ84070609 Сувилагч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM
47 3702 ЛЮ65122102 Сувилагч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 5/15/2017 12:00:00 AM